Visatlas Overijssel Minimaliseren

In samenwerking met verschillende partners is er gewerkt aan een visatlas voor Overijssel. Het boek 'Vissen van Overijssel' is in november 2016 gereedgekomen. In het boek staan de verspreiding en ecologie van vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere onderwerpen aandacht besteed, zoals de (sport)visserij en watertypen in de provincie. Bestellen kan onder andere via de Webwinkel van RAVON.

De vissen van Overijssel

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy